0908679208

Phần mềm tính tiền shop hoa

  • Quản lý doanh thu bán hàng
  • Quản lý khách hàng
  • Đặt hàng, giao hoa
  • Báo cáo doanh thu theo ngày, tháng,..
  • Báo cáo giao dịch của từng khách hàng
  • Quản lý kho hàng
  • Tính lãi lỗ hàng hóa

No Tags

Relatest posts

Leave Comments

Top
phn-mm-tnh-tin-shop-hoa-raquo-my-tnh-tin-sa-my-tnh-tin-my-pos-pos