0908679208

phần mềm tính tiền quản lý shop hoa

 • Phần mềm tính tiền quản lý SHOP HOA
  • Quản lý doanh thu bán hàng
  • Quản lý không giới hạn mặt hàng
  * Quản lý khách hàng, khách đặt hàng, giao hàng
  • Phân quyền quản lý từng vị trí nhân viên
  • Tính hoa hồng cho nhân viên trên từng sản phẩm
  • Quản lý khách hàng
  • Quản lý kho hàng,xuất-nhập tồn,kiểm kho,cân đối kho
  • Báo cáo doanh thu, chi tiết mặt hàng, hàng khuyến mãi,..
  • Báo cáo lãi lỗ, xuất nhập tồn hàng,…
  • Quản lý thu- chi
  • Báo cáo doanh số thợ theo ngày, tháng,…
  • Quản lý nhân viên
  • Báo cáo doanh số theo ca làm việc
  • Hổ trợ kết nối quản lý từ xa

CALL: 0901 838 992 – 0908 679 208

No Tags

Relatest posts

Leave Comments

Top
phn-mm-tnh-tin-qun-l-shop-hoa-raquo-my-tnh-tin-sa-my-tnh-tin-my-pos-pos