0908679208

phần mềm tính tiền quản lý spa, hair salon

 • Quản lý doanh thu bán hàng
 • Quản lý không giới hạn mặt hàng
 • Quản lý nhiều mức giá (giá bán lẻ,bán sỉ,..)
 • Quét các loại mã vạch sản phẩm
 • Quản lý khách theo sơ đồ phòng, ghế
 • Phân quyền quản lý từng vị trí nhân viên
 • Tính hoa hồng cho nhân viên trên từng sản phẩm
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý kho hàng,xuất-nhập tồn,kiểm kho,cân đối kho
 • Báo cáo doanh thu, chi tiết mặt hàng, hàng khuyến mãi,..
 • Báo cáo lãi lỗ, xuất nhập tồn hàng,…
 • Quản lý thu- chi
 • Tính hoa hồng cho nhân viên trên từng sản phẩm, dịch vụ.
 • Báo cáo doanh số thợ theo ngày, tháng,…
 • Quản lý nhân viên
 •  Báo cáo doanh số theo ca làm việc
 •  Hỗ trợ quản lý từ xa

CALL: 0901 838 992 – 0908 679208

No Tags

Relatest posts

Leave Comments

Top
phn-mm-tnh-tin-qun-l-spa-hair-salon-raquo-my-tnh-tin-sa-my-tnh-tin-my-pos-pos